OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Produkt manažér

2020.05 Úvodník

Ing. Lucia Žarnócaiová

Vážený čitateľ,

prinášame Vám májové vydanie časopisu EnviroInfo, ktorý sa zaoberá zmenami v oblasti odpadového hospodárstva a environmentalistiky.

MŽP SR dnes avizuje, že vzhľadom na to, ako priaznivo sa vyvíja pandemická situácia a kríza je pred záverom, je možné, že predĺženie lehôt na zálohovanie jednorazových obalov na nápoje sa prehodnotí.

MŽP SR chce čas, o ktorý bolo prechodné obdobie v § 16 predĺžené (alebo iný kratší čas odkladu) využiť na prehodnotenie systému zálohovania, ktorý bol zavedený zákonom č. 302/2019 Z. z., pretože ho pokladá za príliš komplikovaný. Prípadné zmeny by sa mohli dotknúť oblastí:

 • - výška zálohu, tak aby skutočne motivovala spotrebiteľov odovzdávať zálohované jednorazové obaly na nápoje do obchodov alebo do automatov,
 • - nastavenie systému v prospech výrobcov jednorazových obalov na nápoje,
 • - posilnenie postavenia spotrebiteľov a malých obchodov,
 • - vyváženie vzťahov medzi spotrebiteľmi a malými obchodmi na jednej strane a veľkými obchodmi a výrobcami obalov na druhej strane.

Okrem toho sme si pre Vás pripravili články:

 • Návrh opatrenia MŽP SR, ktorým sa ustanovuje Metodika analýzy zmesového odpadu

 • Pripravované nové zákony v pôsobnosti MŽP SR v roku 2020

 • Odporúčanie Rady, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2020

V prípade, že máte otázky vo veci problematiky odpadov a environmentalistiky, neváhajte a využite bezplatný odpovedný servis, ktorý máte v rámci Vášho ročného predplatného k dispozícii.

Príjemné čítanie praje

Ing. Lucia Žarnócaiová
odborný redaktor

Prostredníctvom online časopisu  EnviroInfo budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša  vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti environmentalistiky a ochrany životného prostredia. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Nové v on-line časopise:

 • Návrh opatrenia MŽP SR, ktorým sa ustanovuje Metodika analýzy zmesového odpadu
 • Pripravované nové zákony v pôsobnosti MŽP SR v roku 2020
 • Odporúčanie Rady, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2020
 • Zamýšľané zmeny v termíne povinnosti zálohovania jednorazových obalov na nápoje

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti environmentalistiky a odpadového hospodárstva
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri Vašej práci
 • ďalšie praktické informácie
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...

Ing. Juraj Válek

Venuje sa témam spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Veľmi zaujímavé témy, najmä z oblasti stále sa meniacej odpadovej legislatívy."
Martin P., Košice


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, čo sa aktuálne deje v environmentálnej oblasti ."
Karolína S., Bratislava


"Veľmi mi pomohli najmä vzory ILNO, ktoré som našiel na stránke."
Jaroslava Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: