dnes je 1.3.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

24/2006 Z.z., Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.4.2023

24/2006 Z.z.
ZÁKON
zo 14. decembra 2005
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
275/2007 Z.z.
1. 7. 2007
dopĺňa nový § 27a
454/2007 Z.z.
1. 12. 2007
mení a dopĺňa § 26 a § 27
287/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
117/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
145/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
258/2011 Z.z.
3. 8. 2011
dopĺňa prílohy
408/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 82 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 3 a slová „krajský úrad”
448/2012 Z.z.
1.1.2013
mení § 4 ods. 2 písm. c)
39/2013 Z.z.
15. 3. 2013
dopĺňa § 65c
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 4 novelizačné body
314/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 60 novelizačných bodov
128/2015 Z.z.
1. 8. 2015
dopĺňa § 18 a poznámku pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 29, § 37 a poznámku pod čiarou
312/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
142/2017 Z.z.
15. 6. 2017
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení prílohu č. 8a
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 61 a poznámku pod čiarou
460/2019 Z.z.
27. 12. 2019
dopĺňa § 58
74/2020 Z.z.
9. 4. 2020
dopĺňa § 65g
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení § 65g
363/2021 Z.z.
12. 10. 2021
dopĺňa 2 novelizačné body
372/2021 Z.z.
1. 11. 2021
dopĺňa prílohu č. 8
172/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení prílohu č. 8
69/2023 Z.z.
1. 4. 2023
mení a dopĺňa 29 novelizačných bodov
272/2023 Z.z.
1. 4. 2024
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie1) (ďalej len „posudzovanie vplyvov”)
1. strategických dokumentov počas ich prípravy a
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.