dnes je 28.11.2022

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním treba podať do 28. februáraArchív

20.1.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Žiadosť o udelenie autorizácie výrobcom vyhradeného výrobku pri prechode na individuálne plnenieArchív

20.1.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Povinnosť škôl a školských zariadení oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpaduArchív

20.1.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu je potrebné podať do 31. januáraArchív

20.1.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo