dnes je 1.3.2024

Zamýšľané zmeny v termíne povinnosti zálohovania jednorazových obalov na nápojeArchív

29.5.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Navrhovaná novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápojeArchív

13.9.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje - zálohovanie definitívne od 1. januára 2022Archív

25.9.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - základné prvky návrhu zákonaArchív

6.2.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Financovanie zálohového systému od 1. 1. 2022Archív

14.5.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - zákon č. 302/2019 Z. z.Archív

8.11.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Povinné zálohovanie PET fliaš - základné princípyArchív

11.12.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápojeArchív

14.5.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Povinnosti distribútorov obalov od 1. 1. 2022Archív

4.3.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - Správca zálohového systému jednorazových obalov na nápojeArchív

8.2.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Nové povinnosti výrobcov obalov od 1. 1. 2022Archív

4.2.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Legislatívna úprava obalových materiálov - tetrapakov a ich recyklácia v roku 2023Garancia

2.3.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - ciele návratnosti zálohovaných jednorazových obalovArchív

11.2.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zákaz obstarávania jednorazových plastov pre orgány štátnej správy od 1. 1. 2023Archív

26.1.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

ÚvodníkArchív

17.8.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Podpora biodegradovateľných ekoplastovArchív

12.3.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Návrh doplnenia Katalógu odpadov od roku 2020Archív

8.11.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Smernica k zálohovaným obalomArchív

26.1.2022, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Výhody zriadenia zberných dvorov pre obce a mestá na SlovenskuGarancia

15.5.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Legislatívna úprava nebezpečných odpadov na SlovenskuGarancia

22.6.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidencia a ohlasovanie odpadov cez informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) od 1. januára 2023Archív

17.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. júla 2021Archív

26.7.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Navrhovaná novela zákona o odpadoch, ktorá by mala byť účinná od 15. novembra 2021Archív

13.9.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zákon o odpadoch v kontexte zmien účinných od 1.januára 2022Archív

17.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2023Archív

13.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Návrh novely zákona o odpadoch, ktorá 30. septembra 2021 prešla prvým čítanímArchív

13.10.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny v zákone o odpadoch - september 2020Archív

25.9.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zberné dvory v samosprávach na Slovensku - ich využitie a pozitíva v roku 2022Archív

16.10.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo