dnes je 28.11.2022

Zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadovArchív

6.2.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadovArchív

5.4.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmiArchív

7.4.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiArchív

12.7.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

OdpadyGarancia

29.4.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Vlastnosti odpadu, pre ktoré sa odpad pouvažuje za nebezpečnýArchív

17.2.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

OdpadyArchív

9.3.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny v nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demoláciíGarancia

15.6.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Návrh novely zákona o odpadoch - nakladanie so stavebným odpadomArchív

23.2.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Prevádzková dokumentácia zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadovArchív

3.4.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Prevádzkový denník zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadovArchív

16.5.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2019Archív

5.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zoznam odpadovArchív

10.2.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Kto je pôvodca odpadu?Archív

25.9.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Možnosti zneškodnenia odpadov a prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovanímArchív

12.5.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Novela Zákona o odpadoch širšie upravuje zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpaduArchív

14.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Komunálne odpady podľa novely zákona o odpadoch od 1. júla 2020Archív

26.6.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Novela zákona o odpadoch od 1.1.2018 - biologicky rozložiteľný komunálny odpadArchív

4.12.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadovArchív

31.3.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Pripravované zmeny v nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v roku 2022Garancia

6.6.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Výhody pasportizácie odpadovGarancia

23.3.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Súhlasy na zhodnocovanie odpadovArchív

7.5.2018, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov od roku 2018Archív

31.1.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o stavebnom odpade a odpade z demoláciíGarancia

15.6.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny v základných ustanoveniach o komunálnom odpade od 1. 7. 2020Archív

20.7.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Povinnosti gastro prevádzok pri nakladaní s odpadmi v roku 2018Archív

3.4.2018, Ing. Matej Šiculiak, aktualizácia Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zákon o odpadoch a jeho novely v legislatívnom konaní - apríl 2021Archív

20.4.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Náklady spojené s komunálnym odpadomArchív

13.7.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Odpady z cintorínov - príprava samospráv a odporúčania na jeseň 2022Garancia

16.10.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny v oblasti komunálnych odpadov od 1. júla 2020 podľa novely zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z.Archív

13.2.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Súhlas na zhromažďovanie NO podľa zákona č. 79/2015 Z.z.Archív

10.7.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Záväzná časť programuArchív

15.3.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Kam s infekčnými odpadmi zo zdravotníctva?Archív

2.4.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Návrh opatrenia MŽP SR, ktorým sa ustanovuje Metodika analýzy zmesového odpaduArchív

29.5.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Povinnosti súvisiace s nakladaním s odpadmiGarancia

11.11.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Od 1. 1. 2023 sa sprísnia podmienky skládkovania alebo čo je MBÚGarancia

15.6.2022, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidenčný list skládky odpadov v roku 2020Archív

9.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Označovanie skladu nebezpečných odpadovArchív

15.5.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo