dnes je 1.3.2024

Zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadovArchív

5.4.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadovArchív

6.2.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmiArchív

7.4.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Ako zaradiť odpad z výrob podľa Katalógu odpadovGarancia

8.3.2023, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Vlastnosti odpadu, pre ktoré sa odpad pouvažuje za nebezpečnýArchív

17.2.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

OdpadyArchív

9.3.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

OdpadyArchív

29.4.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiArchív

12.7.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny v nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demoláciíArchív

15.6.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Návrh novely zákona o odpadoch - nakladanie so stavebným odpadomArchív

23.2.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zoznam odpadovArchív

10.2.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Kto je pôvodca odpadu?Archív

25.9.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2019Archív

5.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Prevádzkový denník zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadovArchív

16.5.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Novela zákona o odpadoch od 1.1.2018 - biologicky rozložiteľný komunálny odpadArchív

4.12.2017, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Podávanie ohlásení za odpady - odpady s obsahom AZC v roku 2023Garancia

20.10.2023, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadovArchív

31.3.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny v základných ustanoveniach o komunálnom odpade od 1. 7. 2020Archív

20.7.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zákon o odpadoch a jeho novely v legislatívnom konaní - máj 2021Archív

14.5.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidenčné listy skládok odpadov pre rok 2024Garancia

14.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zelená kniha o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej úniiArchív

22.1.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Kedy sa vyžadujú odborné posudky vo veciach odpadov v roku 2019Archív

10.7.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Prevádzková dokumentácia zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadovArchív

3.4.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Návrh opatrenia MŽP SR, ktorým sa ustanovuje Metodika analýzy zmesového odpaduArchív

29.5.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Označovanie skladu nebezpečných odpadovArchív

15.5.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Analytická kontrola nebezpečných odpadovArchív

9.3.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov od 1. januára 2019Archív

7.12.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v roku 2023Archív

12.12.2022, Ing. Juraj Poništ PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Možnosti zneškodnenia odpadov a prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovanímArchív

12.5.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Komunálne odpady podľa novely zákona o odpadoch od 1. júla 2020Archív

26.6.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Výzvy pre ekologické zhodnocovanie potravinových odpadov na Slovensku pre rok 2023Garancia

18.7.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidenčný list odpadov od 1. 1. 2024Archív

10.1.2023, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Výnos o metodike analýzy zmesového komunálneho odpadu od 1. júla 2020Archív

4.12.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi a technické požiadavky na prevádzku zberného dvoraArchív

13.3.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od 1. 7. 2020Archív

24.6.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Navrhované zmeny v zákone č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadovArchív

28.8.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 3. júla 2021Archív

26.7.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo