dnes je 28.11.2022

Komunálny odpad vyzbieraný z iných zdrojov v roku 2022Archív

17.8.2022, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidencia a ohlasovanie odpadov cez informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) od 1. januára 2023Archív

17.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zákon o odpadoch v kontexte zmien účinných od 1.januára 2022Archív

17.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Ministerstvo životného prostredia SRGarancia

15.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Parlament zastavil skládkovanie stavebného odpaduGarancia

15.6.2022, Ministerstvo životného prostredia SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Návrh novely zákona o odpadoch - nakladanie so stavebným odpadomArchív

23.2.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zber jedlých olejov a tukov - aké majú občania možnosti?Garancia

23.2.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Likvidácia IRAO na Slovensku v roku 2022Archív

23.2.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Ohlasovacie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva za rok 2022Garancia

23.2.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Kam patrí odpad po COVID testovaní v obciachGarancia

26.1.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Výhody kompoboxov oproti klasickým hygienizačným kontajneromGarancia

26.1.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Smernica k zálohovaným obalomGarancia

26.1.2022, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zákaz obstarávania jednorazových plastov pre orgány štátnej správy od 1. 1. 2023Garancia

26.1.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Rozšírenie Programu kraja od 1. 11. 2021Garancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Kam patrí odpad po COVID testovaní vo firmáchGarancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny pre pôvodcu odpadov od 1. 11. 2021Garancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmena výnimky pre distribútorov obalov od 1. 1. 2022Garancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Ciele a opatrenia nového nariadenia EÚ o preprave odpaduGarancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmena pre držiteľov odpadu od 1. 11. 2021Garancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Nové prípustné miery znečistenia vyzbieranej zložky komunálneho odpadu od 1. 1. 2022Garancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zákaz dovozu zahraničného rádioaktívneho odpadu na spaľovanie od 1. 1. 2022Garancia

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny povinností pre spracovateľov starých vozidiel podľa novely zákona o odpadoch č. 372/2021 Z. z.Garancia

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Nové povinnosti pri nakladaní a preprave nebezpečných odpadov od 1. 11. 2021Garancia

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Rozšírenie povinnosti pri zbere a výkupe odpadu od 1. 1. 2022Garancia

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Nové povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov od 1. 11. 2021Garancia

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Návrh novely zákona o odpadoch, ktorá 30. septembra 2021 prešla prvým čítanímGarancia

13.10.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Navrhovaná novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápojeArchív

13.9.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Navrhovaná novela zákona o odpadoch, ktorá by mala byť účinná od 15. novembra 2021Archív

13.9.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zrušenie bezplatnej likvidácie odpadu pre PO na zberných dvoroch od 1. januára 2025Garancia

12.8.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 3. júla 2021Archív

26.7.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. júla 2021Archív

26.7.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Novela zákona o odpadoch od 1. januára 2023 - zákon č. 216/2021 Z. z.Garancia

7.6.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Financovanie zálohového systému od 1. 1. 2022Archív

14.5.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zákon o odpadoch a jeho novely v legislatívnom konaní - máj 2021Archív

14.5.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Povinnosť výrobcu a distribútora nápojov označovať zálohovaný jednorazový obalArchív

14.5.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Návrh nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušiaArchív

14.5.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zákon o odpadoch a jeho novely v legislatívnom konaní - apríl 2021Archív

20.4.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo