dnes je 1.3.2024

Ohlasovacie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva za rok 2022Archív

23.2.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním treba podať do 28. februáraArchív

20.1.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Podanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za minulý rok 2023Garancia

22.1.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidenčný list odpadov od 1. 1. 2024Archív

10.1.2023, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidencia a ohlasovanie odpadovArchív

10.1.2023, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Materiálové zhodnocovanie odpaduArchív

12.1.2023, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Ročné hlásenie autoservisu za komodity rozšírenej zodpovednosti výrobcovArchív

8.5.2018, Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Charakteristika regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) v zmysle platnej legislatívyArchív

6.4.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Súhlasy na zhodnocovanie odpadovArchív

7.5.2018, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidencia odpadových pneumatíkArchív

5.6.2017, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Podávanie ohlásení za odpady - odpady s obsahom AZC v roku 2023Garancia

20.10.2023, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidencia kompozitného obalu v roku 2024Garancia

9.11.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Informačný systém odpadového hospodárstva v roku 2022Archív

16.9.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Nakladanie s odpadmi na území SR v roku 2023 - recyklácia tonerov zo zahraničiaGarancia

23.10.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Biologicky rozložiteľné druhy odpadov a spôsoby triedenia komunálnych odpadov na SlovenskuArchív

12.12.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Povinnosti súvisiace s nakladaním s odpadmiArchív

11.11.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov od 1. júla 2019Archív

26.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Nakladanie s odpadom v roku 2022Archív

16.9.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Vzťah výrobcu obalov a OZVArchív

13.11.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Povinnosti výrobcu pneumatík a iných osôb od mája 2017Archív

14.7.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo