dnes je 1.3.2024

Vážny lístok - pôvodca odpadu v roku 2024Garancia

20.2.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Potvrdenie o prevzatí odpadu od fyzických osôb alebo právnických osôb v roku 2024Garancia

19.2.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Metodika a evidencia pre tuhé fosílne palivá, motorové palivá a vykurovacie oleje a ich predaj aj pre rok 2024Archív

16.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Riešenia a pravidlá pri únikoch inváznych nepôvodných druhov podľa platnej legislatívy pre rok 2024Garancia

15.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidenčné listy skládok odpadov pre rok 2024Garancia

14.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidenčný list odpadu v roku 2024Garancia

23.1.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Podanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za minulý rok 2023Garancia

22.1.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Integrované povolenia a žiadosti o vydávanie povolení na inšpekciu pre rok 2024Garancia

18.1.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Podmienky pre konania o podnetoch a posudzovanie vplyvov strategických dokumentov s celoslovenským dosahom pre rok 2024Garancia

17.1.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Ukladanie odpadu do zberných nádob v roku 2024Garancia

12.12.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Prevádzka odlučovača ropných látok (ORL) v roku 2024Garancia

11.12.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Preprava nebezpečných odpadov v roku 2024Garancia

10.11.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidencia kompozitného obalu v roku 2024Garancia

9.11.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Nakladanie s odpadmi na území SR v roku 2023 - recyklácia tonerov zo zahraničiaGarancia

23.10.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Podávanie ohlásení za odpady - odpady s obsahom AZC v roku 2023Garancia

20.10.2023, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

SEMIDOL - likvidácia obalu z produktu v roku 2023Garancia

20.9.2023, Ing. Peter Gallovič , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Skladovanie a skládkovanie prašných materiálov v roku 2023Garancia

19.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Odpadové vody zo spracovania zemiakov v roku 2023Garancia

23.8.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmluva PO so zberovými spoločnosťami v roku 2023Garancia

22.8.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Dodržiavanie emisných limitov a zvyšovanie kvality palív na SlovenskuGarancia

21.8.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Podmienky pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušiaGarancia

18.8.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Uvádzanie emisných hodnôt a sprístupňovanie informácií k ochrane ovzdušiaGarancia

17.8.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Potvrdenie zhodnotenia majetku organizácie v roku 2023Garancia

21.7.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zhromažďovanie odpadu v roku 2023Garancia

20.7.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Povinnosti pôvodcov kuchynských a reštauračných odpadov pre rok 2023Garancia

19.7.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo