dnes je 1.3.2024

Hydraulické hadice od oleja z hľadiska identifikačného listu nebezpečného odpadu (ILNO) v roku 2022Archív

13.7.2022, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Preprava nebezpečných odpadov v roku 2024Garancia

10.11.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Označovanie skladu nebezpečných odpadovArchív

15.5.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

ÚvodníkArchív

17.8.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

ÚvodníkArchív

13.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Odovzdanie odpadovej ortuti a jej prevzatie od roku 2018Archív

9.3.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi a technické požiadavky na prevádzku zberného dvoraArchív

13.3.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmiArchív

7.4.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Použité ochranné rúška a nakladanie s odpadmiArchív

2.4.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidenčné listy skládok odpadov pre rok 2024Garancia

14.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Vzor havarijného plánu podľa vyhlášky MŽP č. 200/2018 Z. z.Archív

25.9.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo