dnes je 28.11.2022

Príklady z praxeGarancia

11.11.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Úprava zmesového komunálneho odpadu od 1.1. 2023Garancia

11.11.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

ČlánkyGarancia

11.11.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Váženie odpadov a využitie smart technológií v obciach a mestách na SlovenskuGarancia

11.11.2022, PhDr. Martin Daško, PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

ÚvodníkGarancia

11.11.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Novinky pre nemocnice v odstraňovaní rádioaktívnych odpadovGarancia

11.11.2022, PhDr. Martin Daško, PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Kontajnerové stojiská s autonómnym uzatváraním - výhody pre odpadové firmy aj obyvateľovGarancia

11.11.2022, PhDr. Martin Daško, PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Povinnosti súvisiace s nakladaním s odpadmiGarancia

11.11.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Otázky a odpovedeGarancia

16.10.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Účtovanie spracovania odpadu z papiera a lepenky v roku 2022Garancia

16.10.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

ÚvodníkGarancia

16.10.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

ČlánkyGarancia

16.10.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Odpady z cintorínov - príprava samospráv a odporúčania na jeseň 2022Garancia

16.10.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Stavebný odpad, ISOHGarancia

16.10.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zberné dvory v samosprávach na Slovensku - ich využitie a pozitíva v roku 2022Garancia

16.10.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Informačný systém odpadového hospodárstva v roku 2022Garancia

16.9.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Sanácia environmentálnych záťaží v roku 2022Garancia

16.9.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Otázky a odpovedeGarancia

16.9.2022, Dominika Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Nakladanie s odpadom v roku 2022Garancia

16.9.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

ČlánkyGarancia

16.9.2022, Dominika Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zodpovednosť za environmentálne delikty v roku 2022Garancia

16.9.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Priebeh posudzovania vplyvov na životné prostredie v roku 2022Garancia

16.9.2022, Mgr. Lenka Miklóssyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

ÚvodníkGarancia

16.9.2022, Dominika Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

ÚvodníkArchív

17.8.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Komunálny odpad vyzbieraný z iných zdrojov v roku 2022Archív

17.8.2022, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidencia a ohlasovanie odpadov cez informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) od 1. januára 2023Archív

17.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zákon o odpadoch v kontexte zmien účinných od 1.januára 2022Archív

17.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

ČlánkyArchív

17.8.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

ÚvodníkArchív

13.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Odpad zo stavieb a demolácii ako vedľajší produkt po novele zákona o odpadoch v roku 2022Archív

13.7.2022, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Hydraulické hadice od oleja z hľadiska identifikačného listu nebezpečného odpadu (ILNO) v roku 2022Archív

13.7.2022, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Žiadosť a rozhodnutie na vedľajší produkt po novele zákona o odpadoch v roku 2022Archív

13.7.2022, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2023Archív

13.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Vybrané zmeny Zákona o odpadoch v kontexte novely č. 372/2021 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2022Archív

13.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

ČlánkyArchív

13.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Otázky a odpovedeArchív

13.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o stavebnom odpade a odpade z demoláciíGarancia

15.6.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Recyklácia notebookov v roku 2022Garancia

15.6.2022, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Ministerstvo životného prostredia SRGarancia

15.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Od 1. 1. 2023 sa sprísnia podmienky skládkovania alebo čo je MBÚGarancia

15.6.2022, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny v nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demoláciíGarancia

15.6.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Parlament zastavil skládkovanie stavebného odpaduGarancia

15.6.2022, Ministerstvo životného prostredia SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Spracovanie kalov z papierenských podnikov v roku 2022Garancia

6.6.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Pripravované zmeny v nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v roku 2022Garancia

6.6.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Platenie recyklačných poplatkov / eko výrobky z papiera a plastovGarancia

6.6.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Registrácia čistiarne odpadových vôd podľa § 98Garancia

6.6.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

OdpadyGarancia

29.4.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Mikroplasty ako odpad v životnom prostredíGarancia

29.4.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo