dnes je 28.11.2022

Komunálny odpad vyzbieraný z iných zdrojov v roku 2022Archív

17.8.2022, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidencia a ohlasovanie odpadov cez informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) od 1. januára 2023Archív

17.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zákon o odpadoch v kontexte zmien účinných od 1.januára 2022Archív

17.8.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o stavebnom odpade a odpade z demoláciíGarancia

15.6.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Recyklácia notebookov v roku 2022Garancia

15.6.2022, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Ministerstvo životného prostredia SRGarancia

15.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Od 1. 1. 2023 sa sprísnia podmienky skládkovania alebo čo je MBÚGarancia

15.6.2022, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny v nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demoláciíGarancia

15.6.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Parlament zastavil skládkovanie stavebného odpaduGarancia

15.6.2022, Ministerstvo životného prostredia SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Spracovanie kalov z papierenských podnikov v roku 2022Garancia

6.6.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Pripravované zmeny v nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v roku 2022Garancia

6.6.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Platenie recyklačných poplatkov / eko výrobky z papiera a plastovGarancia

6.6.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Registrácia čistiarne odpadových vôd podľa § 98Garancia

6.6.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

OdpadyGarancia

29.4.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Mikroplasty ako odpad v životnom prostredíGarancia

29.4.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Spracovanie kalov z papierenských podnikovGarancia

29.4.2022, Ing. Juraj Poništ PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Znečistenie životného prostredia oderom z pneumatíkGarancia

29.4.2022, Ing. Juraj Poništ PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Platenie recyklačných poplatkov / eko výrobky z papiera a plastovGarancia

29.4.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Registrácia čistiarne odpadových vôd podľa § 98Garancia

29.4.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Výhody pasportizácie odpadovGarancia

23.3.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Ako správne odstraňovať žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuťGarancia

23.3.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Čo všetko obec započítava do poplatku za odpad?Garancia

23.3.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Návrh novely zákona o odpadoch - nakladanie so stavebným odpadomArchív

23.2.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zber jedlých olejov a tukov - aké majú občania možnosti?Garancia

23.2.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Likvidácia IRAO na Slovensku v roku 2022Archív

23.2.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Ohlasovacie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva za rok 2022Garancia

23.2.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Kam patrí odpad po COVID testovaní v obciachGarancia

26.1.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Výhody kompoboxov oproti klasickým hygienizačným kontajneromGarancia

26.1.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Smernica k zálohovaným obalomGarancia

26.1.2022, Ing. Mária Hrmová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zákaz obstarávania jednorazových plastov pre orgány štátnej správy od 1. 1. 2023Garancia

26.1.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Rozšírenie Programu kraja od 1. 11. 2021Garancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Kam patrí odpad po COVID testovaní vo firmáchGarancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny pre pôvodcu odpadov od 1. 11. 2021Garancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmena pre držiteľov odpadu od 1. 11. 2021Garancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmena výnimky pre distribútorov obalov od 1. 1. 2022Garancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Ciele a opatrenia nového nariadenia EÚ o preprave odpaduGarancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Nové prípustné miery znečistenia vyzbieranej zložky komunálneho odpadu od 1. 1. 2022Garancia

16.12.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zákaz dovozu zahraničného rádioaktívneho odpadu na spaľovanie od 1. 1. 2022Garancia

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zmeny povinností pre spracovateľov starých vozidiel podľa novely zákona o odpadoch č. 372/2021 Z. z.Garancia

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Nové povinnosti pri nakladaní a preprave nebezpečných odpadov od 1. 11. 2021Garancia

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Rozšírenie povinnosti pri zbere a výkupe odpadu od 1. 1. 2022Garancia

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Nové povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov od 1. 11. 2021Garancia

11.11.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Návrh novely zákona o odpadoch, ktorá 30. septembra 2021 prešla prvým čítanímGarancia

13.10.2021, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo