dnes je 1.3.2024

Kontajnerové stojiská s autonómnym uzatváraním - výhody pre odpadové firmy aj obyvateľovArchív

11.11.2022, PhDr. Martin Daško, PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Ciele pre triedený textilný zber na Slovensku do roku 2025Garancia

3.3.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Výzvy pre ekologické zhodnocovanie potravinových odpadov na Slovensku pre rok 2023Garancia

18.7.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Výhody zriadenia zberných dvorov pre obce a mestá na SlovenskuGarancia

15.5.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Žiadosť o súhlas na výrub drevín - rady a odporúčania pre rok 2023Archív

11.4.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Podmienky pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušiaGarancia

18.8.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Legislatívna úprava nebezpečných odpadov na SlovenskuGarancia

22.6.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Možnosti subjektov zaradiť sa do zoznamu externých odborných hodnotiteľov v Pláne obnovy v roku 2023Archív

11.1.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Eliminácia emisií zo skládok odpadov v roku 2023Garancia

6.3.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Podmienky pre konania o podnetoch a posudzovanie vplyvov strategických dokumentov s celoslovenským dosahom pre rok 2024Garancia

17.1.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Riešenia a pravidlá pri únikoch inváznych nepôvodných druhov podľa platnej legislatívy pre rok 2024Garancia

15.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Budovanie polopodzemných kontajnerov proti skládkam odpadovGarancia

12.5.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Novinky pre nemocnice v odstraňovaní rádioaktívnych odpadovArchív

11.11.2022, PhDr. Martin Daško, PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Legislatívna úprava obalových materiálov - tetrapakov a ich recyklácia v roku 2023Garancia

2.3.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Pokutovanie pri nelegálnom výrube drevín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v roku 2023Archív

5.4.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Schválené projekty Ministerstva životného prostredia SR pre obce v triedení odpadov v roku 2023Archív

12.1.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Povinnosti pôvodcov kuchynských a reštauračných odpadov pre rok 2023Garancia

19.7.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Špecifické druhy odpadov a spôsoby riešenia pri eliminácii ich nebezpečenstvaGarancia

23.6.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Opatrenia a odporúčania k ochrane drevín na Slovensku v roku 2023Archív

6.4.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Evidenčné listy skládok odpadov pre rok 2024Garancia

14.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Váženie odpadov a využitie smart technológií v obciach a mestách na SlovenskuArchív

11.11.2022, PhDr. Martin Daško, PhD. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zhodnocovanie biomasy a biologicky rozložiteľných odpadov cez bioplynové staniceGarancia

21.6.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Samosprávy odstraňujú staré automobily a autovrakyGarancia

11.5.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Príčiny vzniku rôznych druhov odpadov z potravinárskeho priemysluGarancia

17.7.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Uvádzanie emisných hodnôt a sprístupňovanie informácií k ochrane ovzdušiaGarancia

17.8.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Integrované povolenia a žiadosti o vydávanie povolení na inšpekciu pre rok 2024Garancia

18.1.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Dodržiavanie emisných limitov a zvyšovanie kvality palív na SlovenskuGarancia

21.8.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Metodika a evidencia pre tuhé fosílne palivá, motorové palivá a vykurovacie oleje a ich predaj aj pre rok 2024Archív

16.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Informačný systém odpadového hospodárstva v roku 2022Archív

16.9.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Biologicky rozložiteľné druhy odpadov a spôsoby triedenia komunálnych odpadov na SlovenskuArchív

12.12.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Odporúčania a tipy pre elimináciu skládkovania na Slovensku v roku 2023Archív

13.2.2023, PhDr. Martin Daško, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zberné dvory v samosprávach na Slovensku - ich využitie a pozitíva v roku 2022Archív

16.10.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Odpady z cintorínov - príprava samospráv a odporúčania na jeseň 2022Archív

16.10.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo