Input:

Opätovné použitie odpadovej vody z rozvojových krajín

4.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.1.5 Opätovné použitie odpadovej vody z rozvojových krajín

Ing. Juraj Poništ

Aktuálnym problémom v oblasti vodného hospodárstva je nedostatočná úroveň čistenia a úpravy odpadových vôd v rozvojových krajinách. Komunálne a priemyselné odpadové vody sa v súčasnosti produkujú vo veľkých množstvách. Celkový objem odpadových vôd v rozvojových krajinách dosahuje 359 miliárd m3/rok. Z uvedeného množstva približne 48 % nie je upravovaných žiadnou technológiou čistenia.

Nedostatočný stupeň čistenia a produkovaný objem týchto odpadových vôd spôsobujú v rozvojových krajinách znečistenie v životnom prostredí. Dôvodom tohto stavu je nedostatok finančných zdrojov pre zabezpečenie požadovaného stupňa úpravy komunálnych a priemyselných odpadových vôd. Niektorí vedci vidia východisko v opätovnom využívaní odpadových vôd.

Ako jedna z ciest opätovného použitia je aplikácia odpadových vôd formou závlah


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: