Input:

Plazmové splyňovanie odpadov

9.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.5 Plazmové splyňovanie odpadov

Ing. Juraj Poništ

Princíp plazmového splyňovania odpadov

Plazmové spracovanie odpadu je spracovanie pri veľmi vysokej teplote elektrónov a pomerne vysokom stupni ionizácie a tým aj teploty nabitých častíc. Pri plazmovom spracovaní hmota vytvára tzv. 4. skupenstvo - neizotermickú nerovnovážnu plazmu. Dominantným procesom sú nárazy elektrónov, čím nastáva degradácia odpadu.

Prvé jednotky plazmového splyňovania komunálnych odpadov

Plazmová splyňovacia jednotka vo Švédsku

Prvý komerčný systém založený na plazmovej technológii bol vyvinutý spoločnosťou SKF SteelsSweden s centrom v Göteborgu. Spoločnosť začiatkom 80-tych rokov prevádzkovala zariadenie na spracovanie kovov z odpadu z metalurgických procesov a elektrárenského popolčeka.

Najúspešnejším systémom SKF Steels bolo zariadenie, ktoré využívalo oblúkové plazmotróny na recykláciu technologických roztokov potrebných na výrobu papiera zo zmesi použitého roztoku s drevným odpadom.

Plazmová splyňovacia jednotka v Amerike

Plazmové technológie zhodnocovania odpadov boli vyvíjané taktiež spoločnosťou WestinghousePlasmaCorporation. Firma začala od 60-tych rokov 20. storočia spolupracovať s NASA. V rozmedzí rokov 1988 – 1990 firma predstavila svoj prvý plazmový reaktor pre zneškodňovanie ako nebezpečných odpadov tak aj kontaminovaných skládkovaných odpadov, elektrických odpadov s obsahom PCB, transformátorov a odpadov z oceliarskeho priemyslu.

Plazmová splyňovacia jednotka v Japonsku

Splyňovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou začalo byť využívané v Japonsku z dôvodu hľadania alternatívy pre


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: