OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Produkt manažér

2020.02 Úvodník

Ing. Lucia Žarnócaiová

Vážený čitateľ,

prinášame Vám februárové vydanie časopisu EnviroInfo, ktorý sa zaoberá zmenami v oblasti odpadového hospodárstva a environmentalistiky.

Od 27. 12. 2019 nadobudla účinnosť novela č. 460/2019 Z. z., ktorou sa dopĺňa a mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zákon preniesol zmeny vo viacerých paragrafoch, my sme si pre Vás pripravili články, v ktorých podrobnejšie rozoberáme zmeny.

 • Zmeny v zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu podľa novely zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. od 27. decembra 2019

 • Zmeny v oblasti komunálnych odpadov od 1. júla 2020 podľa novely zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z.

 • Zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa novely zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z.

 • Legislatívne zmeny koordinačných centier podľa novely zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. od 1. júla 2020

 • Vytvorenie finančnej garancie podľa novely zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. od 1. júla 2020

 • Novela zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. vo vzťahu k obalom a odpadom z obalov v nadväznosti na legislatívnu zmenu s účinnosťou od 1. júla 2020 a 3. júla 2021

V prípade, že máte otázky vo veci problematiky odpadov a environmentalistiky, neváhajte a využite bezplatný odpovedný servis, ktorý máte v rámci Vášho ročného predplatného k dispozícii.

Príjemné čítanie praje

Ing. Lucia Žarnócaiová
odborný redaktor

Prostredníctvom online časopisu  EnviroInfo budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša  vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti environmentalistiky a ochrany životného prostredia. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Nové v on-line časopise:

Zmeny v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny účinné od 1. januára 2020
Zmeny v plnení vyhradených povinností Organizácie zodpovednosti výrobcov s účinnosťou od 1. júla 2020 a 1. januára 2021
Výnos o metodike analýzy zmesového komunálneho odpadu od 1. júla 2020
Nakladanie s odpadovými pneumatikami a uzavretie zmluvy o ich spätnom zbere s účinnosťou od 1. 7. 2020 a 1. 1. 2021
Metodika analýzy zmesového komunálneho odpadu - príprava a plánovanie analýzy zmesového komunálneho odpadu a odber vzorky zmesového komunálneho odpadu
Národný register znečisťovania látok
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2020

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti environmentalistiky a odpadového hospodárstva
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri Vašej práci
 • ďalšie praktické informácie
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...

Ing. Juraj Válek

Venuje sa témam spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Veľmi zaujímavé témy, najmä z oblasti stále sa meniacej odpadovej legislatívy."
Martin P., Košice


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, čo sa aktuálne deje v environmentálnej oblasti ."
Karolína S., Bratislava


"Veľmi mi pomohli najmä vzory ILNO, ktoré som našiel na stránke."
Jaroslava Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: