Input:

Slovensko neprijalo primerané opatrenia na zníženie koncentrácií PM10 v zóne kvality ovzdušia - Európska komisia postupuje vec Slovenska Súdnemu dvoru EÚ

4.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.1.2 Slovensko neprijalo primerané opatrenia na zníženie koncentrácií PM10 v zóne kvality ovzdušia - Európska komisia postupuje vec Slovenska Súdnemu dvoru EÚ

Ing. Juraj Poništ

Ohrozenie zdravia časticami PM10

Tuhé častice sú zmesou pevných a kvapalných častíc suspendovaných vo vzduchu. Označenie PM10 predstavuje častice s priemerom menším ako 10 mikrometrov. Tieto častice sú prítomné hlavne v emisiách z priemyslu, dopravy a vykurovania domácností, prípadne emisiách z poľnohospodárstva. Tento typ znečistenia je príčinou vážnych chorôb - astma, kardiovaskulárne problémy a rakovina pľúc. PM10 môžu v určitých koncentráciách negatívne ovplyvniť taktiež rast rastlín a procesy ekosystému a následne poľnohospodárske výnosy.

Povinnosť zavedenia opatrení v prípade prekročenia limitov

Súčasné limitné hodnoty EÚ pre PM10 nadobudli účinnosť v januári 2005. Na základe zásady subsidiarity ponecháva legislatíva EÚ v oblasti vonkajšieho ovzdušia na členských štátoch výber nástrojov, ktoré im umožnia dodržať limitné hodnoty stanovené v legislatíve EÚ. Napriek povinnosti členských štátov zabezpečiť dobrú kvalitu ovzdušia pre svojich občanov zostáva znečistenie ovzdušia na mnohých miestach problémom, situácia je obzvlášť vážna v mestských oblastiach (logické, nakoľko jedným zo zdrojom šírenia PM10 je práve už spomenutá doprava, ktorá je v mestách v porovnaní s dedinami frekventovanejšia).

Ak sa prekročia limitné hodnoty stanovené v právnych predpisoch EÚ o kvalite okolitého ovzdušia (smernica 2008/50/ES), členské štáty sú povinné prijať plány týkajúce sa kvality ovzdušia a zabezpečiť


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: