Input:

Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov a Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v SR

24.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak dáva spoločnosť odpady z obalov zberovej spoločnosti, ktorá nezhodnocuje, ale ďalej posúva tento odpad na zhodnocovanie nemusí podávať ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov (príloha č.5 k vyhláške 366/2015)? Týka sa spoločnosti ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v SR a miere zhodnocovania a recyklácie odpadov z neobalových výrobkov? Ide o polygrafickú firmu.

Paragraf 58 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch hovorí, že pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.

A ods. 2 tohto paragrafu hovorí o povinnosti tohto pôvodcu bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Pôvodca


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: