Input:

Nakladanie s odpadovými pneumatikami

28.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Autori: Mag. Annamária Tóthová, JUDr. Katarína Liebscherová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Výrobná spoločnosť s vlastnou autodopravou vymieňa pneumatiky na firemných vozidlách v autoservise. Má do ročného Hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním uviesť množstvo odovzdaných pneumatík do autoservisu?

Keďže v šiestom oddiele štvrtej časti Zákona o odpadoch (t.j. §§ 69 až 72) nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na pneumatiky a na nakladanie s odpadovými pneumatikami všeobecné ustanovenia Zákona o odpadoch.

Vaša spoločnosť je v danom prípade v postavení (pôvodného) pôvodcu odpadu v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“), na základe čoho je podľa nášho názoru povinná zahrnúť do ročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním množstvo pneumatík odovzdaných do autoservisu.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v zmysle § 3 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len „Vyhláška“), súvisí s evidenčnou povinnosťou podľa § 2 Vyhlášky. Predmetná ohlasovacia povinnosť sa vzťahuje na všetky


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: