Input:

Metodika analýzy zmesového komunálneho odpadu - príprava a plánovanie analýzy zmesového komunálneho odpadu a odber vzorky zmesového komunálneho odpadu

4.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.1.5 Metodika analýzy zmesového komunálneho odpadu - príprava a plánovanie analýzy zmesového komunálneho odpadu a odber vzorky zmesového komunálneho odpadu

Ing. Juraj Válek, PhD.

Analýza zmesového komunálneho odpadu je jeho podrobné preskúmanie z hľadiska jeho surovinového zloženia. Pričom jej cieľom je zistiť zastúpenie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, ktoré sa ešte nachádzajú v zmesovom komunálnom odpade a posúdenia ich možnej využiteľnosti. Príloha k výnosu obsahuje samotnú metodiku analýzy zmesového komunálneho odpadu, pričom si priblížime prípravu a plánovanie analýzy zmesového komunálneho odpadu a odber vzorky zmesového komunálneho odpadu.

Záujmové územie sa rozdelí podľa rôznych kritérií – typ zástavby (individuálna bytová výstavba, komplexná bytová výstavba, sídlisko, vidiek, zmiešaná), spôsob vykurovania (centrálne, individuálne, plyn, tuhé palivá) a zberných nádob (typ, veľkosť). Kritériá sú určované v závislosti od cieľa analýzy a využitia jej výsledkov. Minimálne odporúčané rozdelenie je podľa typu zástavby – individuálna a komplexná bytová výstavba. Analýza zmesového komunálneho odpadu sa realizuje v deň zvozu zmesového komunálneho odpadu v sledovanej lokalite. Obyvatelia tejto lokality nie sú vopred informovaní o realizácii analýzy, aby nedošlo k zmene ich správania a snahe o vylepšenie výsledkov, pretože by nebolo možné získať reálne výstupy. Analýza sa vykonáva jednorazovo alebo opakovane 4x ročne – jar, leto, jeseň a zima.

Veľkosť vzorky sa stanovuje na 5% - 10% z celkového počtu nádob určených na zvoz zmesových komunálnych odpadov, ktoré sa používajú v záujmovom území. Množstvo zmesového komunálneho odpadu vybratého ako vzorka je možné prispôsobiť aj počtu osôb, ktoré sa zúčastnia jej dotrieďovania. Pri tvorbe vzorky je dôležité, aby sa prihliadalo na to, aby nádoby neboli z jedného miesta v obci, ako z jednej ulice, bloku ulíc, sídliska alebo mestskej časti. Musí to byť vzorka z čo najväčšieho záujmového územia – pokiaľ nie je cieľom analýzy analyzovať zloženie zmesového komunálneho odpadu iba z jednej lokality. Ďalej, že pri výbere nádob na odobratie vzorky sa vylúčia tie, ktoré obsahujú neštandardný odpad alebo niektorú zo zložiek

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: