Input:

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa nového zákona o odpadoch

15.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako podáva pôvodca odpadu Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2016? Podľa vyhlášky 366/2015 prechodné ustanovenia platia v §3 na ods. 2 a 4, to znamená, že Hlásenie by sa malo podávať na novom tlačive (podľa §3, ods.1), no podľa starého (ods.2 a 4) do 31.1.2016 na príslušný OÚ a aj na Recyklačný fond? Musia byť v prílohe Hlásenia uvedení koncoví spracovatelia odpadu?

Áno, pochopili ste to správne. Tlačivá je potrebné používať nové, no termíny treba dodržiavať staré. V prílohe


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: