Input:

Detekcia SARS-CoV-2 v odpadových vodách

4.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.1.4 Detekcia SARS-CoV-2 v odpadových vodách

Ing. Juraj Poništ

Detekcia SARS-CoV-2 v odpadových vodách a vplyv vírusu na vlastnosti vody

Monitorovanie mikroorganizmov a patogénov v odpadových vodách predstavujú obrovskú výhodu v detegovaní nákazy a analýzy obyvateľstva. Postupne sú vyvíjané metódy, ktoré analyzujú vírusy a baktérie v splaškových vodách. Oproti klinickým metódam však zisťovanie génových segmentov v odpadovej vode časovo aj metodicky náročnejšie. Dané génové segmenty SARS-CoV-2(SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME= ťažký akútny respiračný syndróm) sa zistili u nakazených, ktorý vykazovali mierne alebo žiadne príznaky nákazy vrátane detí. Vírus v danej odpadovej vode neovplyvňuje iba jej pH, ale taktiež teplotu, chemické zloženie a iné vlastnosti.

Postup na zistenie prítomnosti SARS-CoV-2

Metódy detekcie sa skladajú po jednotlivých na sebe nadväzujúcich krokov:

  1. Zakoncentrovanie vírusu v danej vzorke – môže sa to realizovať absorpčne, ultrafiltráciou, ultracentrifugáciou priamou flokuláciou. Nevýhodou je, že ďalším krokom sa znižuje citlivosť a presnosť výsledkov.
  2. Extrakcia nukleových kyselín (DNA, RNA) – uvoľňovanie nukleovej kyseliny z vírových obalov.
  3. Odstránenie nežiaducich zvyškov a inhibičných faktorov.
  4. Uskutočnenie molekulárnej - biologickej metódy qPCR a RT-qPCR.

Projekt VIGIE – ako príklad metódy detekcie SARS-CoV-2 v odpadových vodách

Tento projekt prestavuje systém včasného varovania stopových množstiev koronavírusu v odpadových vodách vo Francúzsku. Tento systém ponúka možnosť vytvorenia nového parametra, ktorý sa stane ukazovateľom nákazy


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: