Input:

Ako nakladať s nepotrebnými elektrickými a elektronickými zariadaniami?

10.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana životného prostredia zahŕňa nielen ochranu vôd ovzdušia, prípadne nášho bezprostredného okolia pred znečisťovaním, ale aj v získavaní druhotných surovín z odpadov. Samozrejme, že prvou prioritou je predchádzať odpadom, ale keď už vznikli, tak z nich maximálne využiť druhotné suroviny, ktorých využitie ochráni prírodné zdroje, ktoré nie sú nevyčerpateľné.

Elektrické a elektronické zariadenia, ktoré ste už vyradili z bežného používania, ale ktoré ste si ešte odložili do garáže, pivnice alebo na chalupu pre prípad „čo keď...“, môžu výrazne pomôcť k získaniu cenných druhotných surovín. Tieto suroviny vedia z nepoužiteľných elektrických a elektronických zariadení získať len odborne a technologicky vybavení  spracovatelia odpadov z elektrických a elektronických zariadení, ktorí využívajú najlepšie dostupné technológie a techniky. Pred tým, ale než sa elektroodpad dostane k týmto spracovateľom, musíte ho buď priamo odovzdať zbernému dvoru, alebo na to určeného kontajnera v čase kalendárnych zberov, ktoré sú organizované Vašou obcou, mestom, obvodom v spolupráci s výrobcami elektrozariadení.

V poslednom čase, hlavne v pohraničných oblastiach, sa rozmáha podomový zber „starého železa, radiátorov, autobatérií, starých elektrospotrebičov, nábytku, káblov“ tzv. neformálnymi zberačmi, ktorí jazdia po obci, obvode a vyzývajú Vás na odovzdanie nepotrebných vecí im. Ministerstvo životného prostredia SR Vás varuje pred týmito „zberačmi“, ktorí často nemajú pre vykonávanie tejto činnosti povolenia v zmysle zákona o odpadoch a v prípade, že sa rozhodnete im niečo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: