dnes je 28.11.2022

Súhlasy na zhodnocovanie odpadovArchív

7.5.2018, Ing. Tomáš Schabjuk, Odpadový hospodár, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zneškodňovanie výpalkov z pálenícArchív

10.10.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zber jedlých olejov a tukov - aké majú občania možnosti?Garancia

23.2.2022, Ing. Juraj Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Zelená kniha o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej úniiArchív

22.1.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Výroba biometánu a jeho potenciál na SlovenskuArchív

11.7.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu podľa Európskej legislatívyArchív

10.7.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Benefity čistenia odpadových vôdArchív

7.11.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Národný akčný plán pre energiu v roku 2018Archív

8.8.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Získanie povolenia pre použitie digestátu z bioplynových staníc ako sekundárneho zdroja živínArchív

4.2.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo

Od 1. 1. 2023 sa sprísnia podmienky skládkovania alebo čo je MBÚGarancia

15.6.2022, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: EnviroInfo