OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Produkt manažér

2019.10 Úvodník

Ing. Lucia Žarnócaiová

Vážený čitateľ,

prinášame Vám októbrové vydanie časopisu EnviroInfo, ktorý sa zaoberá zmenami v oblasti odpadového hospodárstva a environmentalistiky.

V páleniciach je teraz sezóna v plnom prúde a o tom, ako zneškodňovať výpalky z páleníc, ktoré sú špecifickým poľnohospodárskym odpadom a nazývajú sa tiež destilačné odpadové vody, sa dočítate v článku od Ing. Juraja Poništa.

Podľa vyhlášky č. 371/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, sa stanovuje, akým spôsobom je vydané osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ako aj register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a samotný výkon posudkovej činnosti. Viac sa o tejto téme dočítate v článku od Ing. Juraja Válka, PhD.

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie. Hlavným účelom EMAS je hodnotiť, riadiť a zlepšovať environmentálne správanie organizácie, v ktorej je zavádzaný. Okrem toho prináša zavedenie EMAS aj ekonomické prínosy v organizácii. Viac o ekonomických prínosoch EMAS sa dozviete v článku od Ing. Juraja Poništa.

Obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať program obce. Ďalej je povinná dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu. Obec okrem týchto povinností je povinná dodržiavať aj iné povinnosti v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.Povinnostiam obce a pôvodcom komunálnych odpadov v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2019 sa venuje v článku Ing. Juraj Válek, PhD.

Okrem toho sme si pre Vás pripravili články:
- Povinnosti hlavných účastníkov pri preprave nebezpečných vecí podľa ADR
- Neobalové výrobky a odpad z nich v roku 2019

Príjemné čítanie praje

Ing. Lucia Žarnócaiová
odborný redaktor

Prostredníctvom online časopisu  EnviroInfo budete mať vždy prehľad v legislatívnom dianí. Odborný mesačník prináša  vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti environmentalistiky a ochrany životného prostredia. Vďaka vášmu newslettru budete mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

Nové v on-line časopise:

Nové emisné normy škodlivín vo výfukových plynoch pre rok 2020
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2019
Pyrolýza komunálnych odpadov
Náležitosti odborného posudku v roku 2019
Plazmové splyňovanie odpadov

Čo nájdete v on-line časopise:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti environmentalistiky a odpadového hospodárstva
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z ministerstiev a praxe,
 • množstvo rád a tipov pre Vašu prácu,
 • vzory formulárov a tlačív nevyhnutných pri Vašej práci
 • ďalšie praktické informácie
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...

Ing. Juraj Válek

Venuje sa témam spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Spokojní zákazníci online časopisu

"Veľmi zaujímavé témy, najmä z oblasti stále sa meniacej odpadovej legislatívy."
Martin P., Košice


"Keďže zákony  sa neustále novelizujú, pomocou tohoto online časopisu som získala prehľad o tom, čo sa aktuálne deje v environmentálnej oblasti ."
Karolína S., Bratislava


"Veľmi mi pomohli najmä vzory ILNO, ktoré som našiel na stránke."
Jaroslava Š., Košice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: